บริษัท อีเอ็มแอล โมลด์ แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีเอ็มแอล โมลด์ แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด"

บริษัท อีเอ็มแอล โมลด์ แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีเอ็มแอล โมลด์ แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีเอ็มแอล โมลด์ แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประมูลงานระบบไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรม งานประปา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีเอ็มแอล โมลด์ แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด


23/2 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีเอ็มแอล โมลด์ แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/2 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท อีเอ็มแอล โมลด์ แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีเอ็มแอล โมลด์ แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0215559000076
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีเอ็มแอล โมลด์ แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีเอ็มแอล โมลด์ แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*