บริษัท พี.ไอ.เอ็น. พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.ไอ.เอ็น. พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท พี.ไอ.เอ็น. พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.ไอ.เอ็น. พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.ไอ.เอ็น. พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.ไอ.เอ็น. พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด


12/17 หมู่ที่ 2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.ไอ.เอ็น. พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/17 หมู่ที่ 2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท พี.ไอ.เอ็น. พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.ไอ.เอ็น. พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0215559000084
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.ไอ.เอ็น. พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.ไอ.เอ็น. พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*