บริษัท ทิมเบอแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทิมเบอแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท ทิมเบอแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทิมเบอแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทิมเบอแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ งานก่อสร้างและสินค้าทั่วไปทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทิมเบอแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


369/9 หมู่บ้านเบญญาภา หมู่ที่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทิมเบอแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

369/9 หมู่บ้านเบญญาภา หมู่ที่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

แผนที่บริษัท บริษัท ทิมเบอแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทิมเบอแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0215559000106
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทิมเบอแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทิมเบอแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*