บริษัท แอล.ดี.เมนเทนแน้นซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอล.ดี.เมนเทนแน้นซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท แอล.ดี.เมนเทนแน้นซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอล.ดี.เมนเทนแน้นซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอล.ดี.เมนเทนแน้นซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างรีไซเคิลสิ่งของหรือวัสดุที่เหลือใช้ที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายจากโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอล.ดี.เมนเทนแน้นซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


9/29 หมู่ที่ 2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอล.ดี.เมนเทนแน้นซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/29 หมู่ที่ 2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

แผนที่บริษัท บริษัท แอล.ดี.เมนเทนแน้นซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอล.ดี.เมนเทนแน้นซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0215559000122
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอล.ดี.เมนเทนแน้นซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอล.ดี.เมนเทนแน้นซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*