บริษัท มนดรัณ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มนดรัณ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท มนดรัณ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มนดรัณ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มนดรัณ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดให้อบรมรับการฝึกอบรมแนะนำเทคนิควิธีการด้านการขายประกันชีวิตรวมทั้งบริการรับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มนดรัณ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


52/210 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มนดรัณ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

52/210 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท มนดรัณ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มนดรัณ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0215559000165
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มนดรัณ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มนดรัณ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*