บริษัท เบสท์เฟรนช๊อป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบสท์เฟรนช๊อป จำกัด"

บริษัท เบสท์เฟรนช๊อป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบสท์เฟรนช๊อป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบสท์เฟรนช๊อป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมาขายไป นำเข้า ส่งออก แม็กซ์รถยนต์ ยางรถยนต์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบสท์เฟรนช๊อป จำกัด


281/1 ถนนอารีราษฎร์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบสท์เฟรนช๊อป จำกัด ตั้งอยู่ที่

281/1 ถนนอารีราษฎร์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท เบสท์เฟรนช๊อป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบสท์เฟรนช๊อป จำกัด

ได้แก่ 0215559000173
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบสท์เฟรนช๊อป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบสท์เฟรนช๊อป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*