บริษัท ที เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ที เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการ รับซ่อม ทำสี ตกแต่งรถยนต์ เครื่องยนต์ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด


9/25 ซอยแหลมพยอม ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/25 ซอยแหลมพยอม ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท ที เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0215559000181
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*