บริษัท อินโนเวทีฟ โกลบอลเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินโนเวทีฟ โกลบอลเทค จำกัด"

บริษัท อินโนเวทีฟ โกลบอลเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินโนเวทีฟ โกลบอลเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 600,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินโนเวทีฟ โกลบอลเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินโนเวทีฟ โกลบอลเทค จำกัด


131/270 หมู่ที่ 2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินโนเวทีฟ โกลบอลเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

131/270 หมู่ที่ 2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท อินโนเวทีฟ โกลบอลเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินโนเวทีฟ โกลบอลเทค จำกัด

ได้แก่ 0215559000190
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินโนเวทีฟ โกลบอลเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินโนเวทีฟ โกลบอลเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*