บริษัท ไซโนเคม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไซโนเคม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ไซโนเคม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไซโนเคม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไซโนเคม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง ติดตั้ง ออกแบบ วางระบบ รื้อ ถอน งานอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไซโนเคม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


100/7 หมู่ที่ 3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไซโนเคม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

100/7 หมู่ที่ 3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

แผนที่บริษัท บริษัท ไซโนเคม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไซโนเคม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0215559000262
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไซโนเคม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไซโนเคม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*