บริษัท ทองสิริ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทองสิริ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ทองสิริ  เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทองสิริ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทองสิริ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทองสิริ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


333/83 หมู่ที่ 4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทองสิริ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

333/83 หมู่ที่ 4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

แผนที่บริษัท บริษัท ทองสิริ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทองสิริ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0215559000297
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทองสิริ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทองสิริ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*