บริษัท วิทยาธร คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิทยาธร คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท วิทยาธร คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิทยาธร คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิทยาธร คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ถนน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิทยาธร คอนสตรัคชั่น จำกัด


1/153 ซอยสมุทรเจดีย์ 1 ถนนสมุทรเจดีย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิทยาธร คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/153 ซอยสมุทรเจดีย์ 1 ถนนสมุทรเจดีย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท วิทยาธร คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิทยาธร คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0215559000319
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิทยาธร คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิทยาธร คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*