บริษัท จงซิง คัพ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จงซิง คัพ จำกัด"

บริษัท จงซิง คัพ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จงซิง คัพ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จงซิง คัพ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า ขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม อาคารชุด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จงซิง คัพ จำกัด


297/8 หมู่ที่ 5 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จงซิง คัพ จำกัด ตั้งอยู่ที่

297/8 หมู่ที่ 5 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

แผนที่บริษัท บริษัท จงซิง คัพ จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จงซิง คัพ จำกัด

ได้แก่ 0215559000378
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จงซิง คัพ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จงซิง คัพ จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*