บริษัท เค.เอ็น.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค.เอ็น.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท เค.เอ็น.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค.เอ็น.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค.เอ็น.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พืชผลทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค.เอ็น.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด


4/35 ซอยต้นยาง ถนนคลองน้ำหู ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค.เอ็น.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/35 ซอยต้นยาง ถนนคลองน้ำหู ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท เค.เอ็น.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค.เอ็น.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0215559000386
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค.เอ็น.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค.เอ็น.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*