บริษัท โกลบอล เน็ตเวิร์ค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกลบอล เน็ตเวิร์ค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด"

บริษัท โกลบอล เน็ตเวิร์ค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกลบอล เน็ตเวิร์ค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เน็ตเวิร์ค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่าย อุปกรณ์และอะไหล่ รถยนต์ และยานพาหนะ ทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกลบอล เน็ตเวิร์ค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด


4/4 ถนนบ้านล่าง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกลบอล เน็ตเวิร์ค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/4 ถนนบ้านล่าง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท โกลบอล เน็ตเวิร์ค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกลบอล เน็ตเวิร์ค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ได้แก่ 0215559000394
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกลบอล เน็ตเวิร์ค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกลบอล เน็ตเวิร์ค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*