บริษัท ซีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ซีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


43/12 ถนนราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

43/12 ถนนราษฎร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท ซีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0215559000424
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*