บริษัท บิซวัน(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บิซวัน(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท บิซวัน(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บิซวัน(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บิซวัน(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องตรวจสอบทางวิศวกรรม อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งอะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บิซวัน(ประเทศไทย) จำกัด


234/3 หมู่ที่ 3 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บิซวัน(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

234/3 หมู่ที่ 3 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190

แผนที่บริษัท บริษัท บิซวัน(ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บิซวัน(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0215559000441
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บิซวัน(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บิซวัน(ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*