บริษัท ภูตาเลิศมาร์เก็ตติ้งแอนด์โลจิสติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูตาเลิศมาร์เก็ตติ้งแอนด์โลจิสติก จำกัด"

บริษัท ภูตาเลิศมาร์เก็ตติ้งแอนด์โลจิสติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูตาเลิศมาร์เก็ตติ้งแอนด์โลจิสติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูตาเลิศมาร์เก็ตติ้งแอนด์โลจิสติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทุกยี่ห้อ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูตาเลิศมาร์เก็ตติ้งแอนด์โลจิสติก จำกัด


43/8 หมู่ที่ 2 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูตาเลิศมาร์เก็ตติ้งแอนด์โลจิสติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

43/8 หมู่ที่ 2 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท ภูตาเลิศมาร์เก็ตติ้งแอนด์โลจิสติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูตาเลิศมาร์เก็ตติ้งแอนด์โลจิสติก จำกัด

ได้แก่ 0215559000491
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูตาเลิศมาร์เก็ตติ้งแอนด์โลจิสติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูตาเลิศมาร์เก็ตติ้งแอนด์โลจิสติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*