บริษัท สุวรรณบาดาล(1995) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุวรรณบาดาล(1995) จำกัด"

บริษัท สุวรรณบาดาล(1995) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุวรรณบาดาล(1995) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุวรรณบาดาล(1995) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบผลิตและจำหน่ายเสื้อพนักงาน ยูนิฟอร์ม ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุวรรณบาดาล(1995) จำกัด


85/9 หมู่ที่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุวรรณบาดาล(1995) จำกัด ตั้งอยู่ที่

85/9 หมู่ที่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

แผนที่บริษัท บริษัท สุวรรณบาดาล(1995) จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุวรรณบาดาล(1995) จำกัด

ได้แก่ 0215559000505
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุวรรณบาดาล(1995) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุวรรณบาดาล(1995) จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*