บริษัท ท็อป ออฟ พลาสติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ท็อป ออฟ พลาสติก จำกัด"

บริษัท ท็อป ออฟ พลาสติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ท็อป ออฟ พลาสติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ท็อป ออฟ พลาสติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง แผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ท็อป ออฟ พลาสติก จำกัด


613 หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ท็อป ออฟ พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

613 หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

แผนที่บริษัท บริษัท ท็อป ออฟ พลาสติก จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ท็อป ออฟ พลาสติก จำกัด

ได้แก่ 0215559000521
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ท็อป ออฟ พลาสติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ท็อป ออฟ พลาสติก จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*