บริษัท อรัญญา เอ็กซ์เปิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อรัญญา เอ็กซ์เปิท จำกัด"

บริษัท อรัญญา เอ็กซ์เปิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อรัญญา เอ็กซ์เปิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อรัญญา เอ็กซ์เปิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อรัญญา เอ็กซ์เปิท จำกัด


999/158 ถนนราชชุมพล ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อรัญญา เอ็กซ์เปิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

999/158 ถนนราชชุมพล ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท อรัญญา เอ็กซ์เปิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อรัญญา เอ็กซ์เปิท จำกัด

ได้แก่ 0215559000564
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อรัญญา เอ็กซ์เปิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อรัญญา เอ็กซ์เปิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*