บริษัท มองให้เห็น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มองให้เห็น จำกัด"

บริษัท มองให้เห็น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มองให้เห็น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มองให้เห็น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์จับยึดทุกประเภท ตามคำสั่งของลูกค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มองให้เห็น จำกัด


88/17 หมู่ที่ 1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มองให้เห็น จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/17 หมู่ที่ 1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท มองให้เห็น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มองให้เห็น จำกัด

ได้แก่ 0215559000572
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มองให้เห็น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มองให้เห็น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*