บริษัท มาสโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาสโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท มาสโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาสโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาสโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ได้แก่วัสดุอุปกรณ์ ในโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาสโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


178/276 หมู่บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 5 ถนนเทศบาล 34/11 (ซอย 1) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาสโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

178/276 หมู่บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 5 ถนนเทศบาล 34/11 (ซอย 1) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

แผนที่บริษัท บริษัท มาสโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาสโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0215559000581
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาสโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาสโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*