บริษัท มารีนเตยงาม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มารีนเตยงาม จำกัด"

บริษัท มารีนเตยงาม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มารีนเตยงาม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มารีนเตยงาม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจ้างเหมาแรงงานทั่วไป และรับงานเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มารีนเตยงาม จำกัด


88 ถนนแหลมยาง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มารีนเตยงาม จำกัด ตั้งอยู่ที่

88 ถนนแหลมยาง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

แผนที่บริษัท บริษัท มารีนเตยงาม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มารีนเตยงาม จำกัด

ได้แก่ 0215559000602
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มารีนเตยงาม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มารีนเตยงาม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*