บริษัท เซาท์เทิร์น แบรนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซาท์เทิร์น แบรนด์ จำกัด"

บริษัท เซาท์เทิร์น แบรนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซาท์เทิร์น แบรนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซาท์เทิร์น แบรนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซาท์เทิร์น แบรนด์ จำกัด


88/51 หมู่ที่ 1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซาท์เทิร์น แบรนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/51 หมู่ที่ 1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท เซาท์เทิร์น แบรนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซาท์เทิร์น แบรนด์ จำกัด

ได้แก่ 0215559000611
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซาท์เทิร์น แบรนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซาท์เทิร์น แบรนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*