บริษัท ปิยาทิพย์ ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปิยาทิพย์ ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท ปิยาทิพย์ ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปิยาทิพย์ ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปิยาทิพย์ ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปิยาทิพย์ ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด


79/155 หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปิยาทิพย์ ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

79/155 หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

แผนที่บริษัท บริษัท ปิยาทิพย์ ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปิยาทิพย์ ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0215559000637
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปิยาทิพย์ ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปิยาทิพย์ ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*