บริษัท ยูนิคิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูนิคิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท ยูนิคิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูนิคิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูนิคิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก สินค้าทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูนิคิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


196 ถนนสุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูนิคิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

196 ถนนสุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

แผนที่บริษัท บริษัท ยูนิคิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูนิคิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0215559000661
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูนิคิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูนิคิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*