บริษัท เดอะ ดีไซน์ เฟอร์นีส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ ดีไซน์ เฟอร์นีส จำกัด"

บริษัท เดอะ ดีไซน์ เฟอร์นีส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ ดีไซน์ เฟอร์นีส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ ดีไซน์ เฟอร์นีส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าและส่งออก ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป อาหารแปรรูป และสินค้าอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ ดีไซน์ เฟอร์นีส จำกัด


222/25 หมู่ที่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ ดีไซน์ เฟอร์นีส จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/25 หมู่ที่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ ดีไซน์ เฟอร์นีส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ ดีไซน์ เฟอร์นีส จำกัด

ได้แก่ 0215559000670
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ ดีไซน์ เฟอร์นีส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ ดีไซน์ เฟอร์นีส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*