บริษัท โรทอม(ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โรทอม(ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท โรทอม(ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โรทอม(ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โรทอม(ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โรทอม(ไทยแลนด์) จำกัด


613 หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โรทอม(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

613 หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

แผนที่บริษัท บริษัท โรทอม(ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โรทอม(ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0215559000696
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โรทอม(ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โรทอม(ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*