บริษัท จักรวาลมณฑล คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จักรวาลมณฑล คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท จักรวาลมณฑล คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จักรวาลมณฑล คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จักรวาลมณฑล คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างอื่นๆทุกประเภท รับจ้างทำของ งานโครงสร้างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จักรวาลมณฑล คอนสตรัคชั่น จำกัด


150/20 หมู่ที่ 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จักรวาลมณฑล คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

150/20 หมู่ที่ 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

แผนที่บริษัท บริษัท จักรวาลมณฑล คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จักรวาลมณฑล คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0215559000734
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จักรวาลมณฑล คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จักรวาลมณฑล คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*