บริษัท เอ็มเอสซีเค เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มเอสซีเค เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท เอ็มเอสซีเค เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มเอสซีเค เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มเอสซีเค เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมางานโครงสร้าง งานท่อน้ำ ท่อแก๊ส ท่อน้ำมัน งานถังทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มเอสซีเค เทรดดิ้ง จำกัด


5/105 ซอยชัยพฤกษ์ ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มเอสซีเค เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/105 ซอยชัยพฤกษ์ ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มเอสซีเค เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มเอสซีเค เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0215559000742
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มเอสซีเค เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มเอสซีเค เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*