บริษัท ซาเน็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซาเน็ม (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ซาเน็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซาเน็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซาเน็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องตรวจสอบทางวิศวกรรม อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งอะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซาเน็ม (ไทยแลนด์) จำกัด


7/114 หมู่ที่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซาเน็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/114 หมู่ที่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

แผนที่บริษัท บริษัท ซาเน็ม (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซาเน็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0215559000777
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซาเน็ม (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซาเน็ม (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*