บริษัท เก้าเจริญออยล์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เก้าเจริญออยล์ จำกัด"

บริษัท เก้าเจริญออยล์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เก้าเจริญออยล์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เก้าเจริญออยล์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนและนายหน้า ตลอดจนเป็นคนกลางในการซื้อ ขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เก้าเจริญออยล์ จำกัด


297 หมู่ที่ 6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เก้าเจริญออยล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

297 หมู่ที่ 6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

แผนที่บริษัท บริษัท เก้าเจริญออยล์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เก้าเจริญออยล์ จำกัด

ได้แก่ 0215559000807
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เก้าเจริญออยล์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เก้าเจริญออยล์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*