บริษัท เค.ที. พาร์ทเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค.ที. พาร์ทเทค จำกัด"

บริษัท เค.ที. พาร์ทเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค.ที. พาร์ทเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค.ที. พาร์ทเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้วยยางยืดเส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืดสิ่งทออื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค.ที. พาร์ทเทค จำกัด


45/2 หมู่ที่ 1 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค.ที. พาร์ทเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/2 หมู่ที่ 1 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท เค.ที. พาร์ทเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค.ที. พาร์ทเทค จำกัด

ได้แก่ 0215559000831
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค.ที. พาร์ทเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค.ที. พาร์ทเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*