บริษัท พี.เอส.บี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.เอส.บี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท พี.เอส.บี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.เอส.บี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.เอส.บี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตัวแทนประกาศ และโฆษณารถ เกี่ยวกับการซื้อ ขาย รถบรรทุกมือสอง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.เอส.บี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


21/2 หมู่ที่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.เอส.บี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/2 หมู่ที่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

แผนที่บริษัท บริษัท พี.เอส.บี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.เอส.บี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0215559000840
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.เอส.บี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.เอส.บี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*