บริษัท สหเพิ่มทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สหเพิ่มทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท สหเพิ่มทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สหเพิ่มทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สหเพิ่มทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ - ขาย พลาสติกขึ้นรูปและเม็ดพลาสติกทุกชนิด รับจ้างหล่อ หลอม บดตัดฉีด พลาสติกทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สหเพิ่มทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


2/93 ถนนบางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สหเพิ่มทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/93 ถนนบางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

แผนที่บริษัท บริษัท สหเพิ่มทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สหเพิ่มทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0215559000858
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สหเพิ่มทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สหเพิ่มทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*