บริษัท ลิฟลี่ แกรนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลิฟลี่ แกรนด์ จำกัด"

บริษัท ลิฟลี่ แกรนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลิฟลี่ แกรนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลิฟลี่ แกรนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการที่ปรึกษา ฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลิฟลี่ แกรนด์ จำกัด


167 หมู่ที่ 5 ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลิฟลี่ แกรนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

167 หมู่ที่ 5 ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110

แผนที่บริษัท บริษัท ลิฟลี่ แกรนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลิฟลี่ แกรนด์ จำกัด

ได้แก่ 0215559000904
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลิฟลี่ แกรนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลิฟลี่ แกรนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*