ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัน กะ เลย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัน กะ เลย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัน กะ เลย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัน กะ เลย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัน กะ เลย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการแฟรนไซส์เคาเตอร์เซอร์วิสบนโทรศัพท์มือถือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัน กะ เลย


162 หมู่ที่ 9 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัน กะ เลย ตั้งอยู่ที่

162 หมู่ที่ 9 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัน กะ เลยเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัน กะ เลย

ได้แก่ 0223558000054
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัน กะ เลย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัน กะ เลย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*