ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่งด่วนสายฟ้า กรุงเทพ-จันทบุรี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่งด่วนสายฟ้า กรุงเทพ-จันทบุรี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่งด่วนสายฟ้า กรุงเทพ-จันทบุรี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่งด่วนสายฟ้า กรุงเทพ-จันทบุรี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่งด่วนสายฟ้า กรุงเทพ-จันทบุรี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่ง คนโดยสารและสินค้าทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่งด่วนสายฟ้า กรุงเทพ-จันทบุรี


27 ถนนแผ่นดินทอง 1 ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่งด่วนสายฟ้า กรุงเทพ-จันทบุรี ตั้งอยู่ที่

27 ถนนแผ่นดินทอง 1 ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่งด่วนสายฟ้า กรุงเทพ-จันทบุรีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่งด่วนสายฟ้า กรุงเทพ-จันทบุรี

ได้แก่ 0223558000062
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่งด่วนสายฟ้า กรุงเทพ-จันทบุรี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่งด่วนสายฟ้า กรุงเทพ-จันทบุรี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*