ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเวอร์กรีน รีสอร์ท จันทบุรี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเวอร์กรีน รีสอร์ท จันทบุรี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเวอร์กรีน รีสอร์ท จันทบุรี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเวอร์กรีน รีสอร์ท จันทบุรี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเวอร์กรีน รีสอร์ท จันทบุรี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเวอร์กรีน รีสอร์ท จันทบุรี


4/5 หมู่ที่ 1 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเวอร์กรีน รีสอร์ท จันทบุรี ตั้งอยู่ที่

4/5 หมู่ที่ 1 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเวอร์กรีน รีสอร์ท จันทบุรีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเวอร์กรีน รีสอร์ท จันทบุรี

ได้แก่ 0223559000031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเวอร์กรีน รีสอร์ท จันทบุรี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเวอร์กรีน รีสอร์ท จันทบุรี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*