ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอ็น การช่าง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอ็น การช่าง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น  เอ็น  การช่าง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอ็น การช่าง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอ็น การช่าง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอ็น การช่าง


90/219 หมู่ที่ 8 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอ็น การช่าง ตั้งอยู่ที่

90/219 หมู่ที่ 8 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอ็น การช่างเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอ็น การช่าง

ได้แก่ 0223559000058
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอ็น การช่าง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอ็น การช่าง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*