ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะเกษมมีทรัพย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะเกษมมีทรัพย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะเกษมมีทรัพย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะเกษมมีทรัพย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะเกษมมีทรัพย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะเกษมมีทรัพย์


56 หมู่ที่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะเกษมมีทรัพย์ ตั้งอยู่ที่

56 หมู่ที่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะเกษมมีทรัพย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะเกษมมีทรัพย์

ได้แก่ 0223559000082
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะเกษมมีทรัพย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะเกษมมีทรัพย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*