บริษัท สมายล์ บาย จันท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมายล์ บาย จันท์ จำกัด"

บริษัท สมายล์ บาย จันท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมายล์ บาย จันท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมายล์ บาย จันท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบการค้าผัก ผลไม้ มันสำปะหลัง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมายล์ บาย จันท์ จำกัด


19/1 หมู่ที่ 3 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมายล์ บาย จันท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/1 หมู่ที่ 3 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22120

แผนที่บริษัท บริษัท สมายล์ บาย จันท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมายล์ บาย จันท์ จำกัด

ได้แก่ 0225559000025
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมายล์ บาย จันท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมายล์ บาย จันท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*