บริษัท เชาว์ เบลล่า(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เชาว์ เบลล่า(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เชาว์ เบลล่า(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เชาว์ เบลล่า(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เชาว์ เบลล่า(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม เซรั่มบำรุงผิว อาหารเสริมทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เชาว์ เบลล่า(ประเทศไทย) จำกัด


93/28 หมู่ที่ 1 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เชาว์ เบลล่า(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

93/28 หมู่ที่ 1 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

แผนที่บริษัท บริษัท เชาว์ เบลล่า(ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เชาว์ เบลล่า(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0225559000033
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เชาว์ เบลล่า(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เชาว์ เบลล่า(ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*