บริษัท บีเอ็มบี เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีเอ็มบี เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท บีเอ็มบี เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีเอ็มบี เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีเอ็มบี เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีเอ็มบี เทรดดิ้ง จำกัด


20/8-9 ถนนเทศบาลสาย 3 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีเอ็มบี เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/8-9 ถนนเทศบาลสาย 3 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

แผนที่บริษัท บริษัท บีเอ็มบี เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีเอ็มบี เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0225559000050
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีเอ็มบี เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีเอ็มบี เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*