ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากสิน บูรพา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากสิน บูรพา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากสิน บูรพา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากสิน บูรพา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากสิน บูรพา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากสิน บูรพา


10/3 หมู่ที่ 4 ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากสิน บูรพา ตั้งอยู่ที่

10/3 หมู่ที่ 4 ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากสิน บูรพาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากสิน บูรพา

ได้แก่ 0233559000015
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากสิน บูรพา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากสิน บูรพา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*