ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-กู๊ด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-กู๊ด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-กู๊ด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-กู๊ด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-กู๊ด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่งภายใน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-กู๊ด


15/10 หมู่ที่ 6 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-กู๊ด ตั้งอยู่ที่

15/10 หมู่ที่ 6 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-กู๊ดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-กู๊ด

ได้แก่ 0233559000023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-กู๊ด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-กู๊ด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*