ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดงประเสริฐ 15 เอ็นจิเนียร์ริ่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดงประเสริฐ 15 เอ็นจิเนียร์ริ่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดงประเสริฐ 15 เอ็นจิเนียร์ริ่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดงประเสริฐ 15 เอ็นจิเนียร์ริ่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดงประเสริฐ 15 เอ็นจิเนียร์ริ่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดงประเสริฐ 15 เอ็นจิเนียร์ริ่ง


13/2 ซอยศรีสุวรรณพิศ 2 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดงประเสริฐ 15 เอ็นจิเนียร์ริ่ง ตั้งอยู่ที่

13/2 ซอยศรีสุวรรณพิศ 2 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดงประเสริฐ 15 เอ็นจิเนียร์ริ่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดงประเสริฐ 15 เอ็นจิเนียร์ริ่ง

ได้แก่ 0233559000031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดงประเสริฐ 15 เอ็นจิเนียร์ริ่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดงประเสริฐ 15 เอ็นจิเนียร์ริ่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*