บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด"

บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการที่พัก จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด


26/5 หมู่ที่ 2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

26/5 หมู่ที่ 2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23120

แผนที่บริษัท บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด

ได้แก่ 0235559000033
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*