บริษัท เจสซี่ สมิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจสซี่ สมิท จำกัด"

บริษัท เจสซี่ สมิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจสซี่ สมิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจสซี่ สมิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจสซี่ สมิท จำกัด


6/1 หมู่ที่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจสซี่ สมิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/1 หมู่ที่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23120

แผนที่บริษัท บริษัท เจสซี่ สมิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจสซี่ สมิท จำกัด

ได้แก่ 0235559000076
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจสซี่ สมิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจสซี่ สมิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*