ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาแล็กซี ออฟ เลิฟ เน็ตเวิร์ค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาแล็กซี ออฟ เลิฟ เน็ตเวิร์ค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาแล็กซี ออฟ เลิฟ เน็ตเวิร์ค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาแล็กซี ออฟ เลิฟ เน็ตเวิร์ค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาแล็กซี ออฟ เลิฟ เน็ตเวิร์ค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน จำหน่าย สินค้า อุปโภค บริโภค ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาแล็กซี ออฟ เลิฟ เน็ตเวิร์ค


44/1 หมู่ที่ 14 ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาแล็กซี ออฟ เลิฟ เน็ตเวิร์ค ตั้งอยู่ที่

44/1 หมู่ที่ 14 ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาแล็กซี ออฟ เลิฟ เน็ตเวิร์คเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาแล็กซี ออฟ เลิฟ เน็ตเวิร์ค

ได้แก่ 0243558000054
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาแล็กซี ออฟ เลิฟ เน็ตเวิร์ค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาแล็กซี ออฟ เลิฟ เน็ตเวิร์ค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*